Canviar font de la GUI del thunderbird

Publicat el 2013-01-23 per David Pascual
 

En la carpeta del perfil d’usuari (en OSX /Users/xoner/Library/Thunderbird/Profiles/xxxxxxxxx.default) crear una carpeta que s’anomene chrome i crear en ella un fitxer que s’anomene userChrome.css. Posar el següent codi per a fer thunderbird més mac-frinedly:

* {
	font-size: 14px !important;
	font-family: "Lucida Grande", Arial !important;
}

Se suposa que este truquet també ha de funcionar amb firefox, si es coloca una fixer chrome/userChrome.css en la carpeta del perfil de firefox.

Publicat en

software

Etiquetes

thunderbird gui font
comments powered by Disqus