Instal·lar les vmware tools en una maquina ubuntu server

Publicat el 2014-04-11 per David Pascual
 

Update 2017-08-17: Afegida la forma standaritzada de instal·lar les vmware tools mitjançant open-vm-tools

Ubuntu 16.04 i posteriors

Instal·lar les vmware tools és tan senzill com instal·lar el paquet open-vm-tools:

sudo apt install open-vm-tools

Si tenim una maquina amb escriptori també cal instal·lar el paquet open-vm-tools-desktop per a que també s’apliquen les millores a l’escriptori (millor rendiment driver pantalla, integracio ratolí/teclat, etc):

sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop

Pre ubuntu 16.04

  • Actualitzar el servidor
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
# Reiniciar el sistema si cal
  • Instal·lar els paquets necessaris per a compilar mòduls del nucli:
sudo apt-get -y install linux-headers-server build-essential
  • Crear el punt de muntatge per al cdrom (si no existeix):
sudo mkdir /media/cdrom
  • “Introduir” el CD de les vmware tools, des de el VMware Workstation sel·leccionar Guest –> Install/Upgrade VMware Tools.

  • Muntar el cdrom:

sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
  • Copiar el comprimit amb l’instal·lador al disc local:
cp /media/cdrom/VM*.tar.gz /tmp
  • Entrar en el directori dels temporals.
cd /tmp
  • Descomprimir l’instal·lador:
tar xzvf VM*.tar.gz
  • Executar l’instal·lador:
sudo vmware-tools-distrib/vmware-install.pl -d

El flag -d autocontesta totes les preguntes amb la resposta per defecte

  • Reiniciar:
sudo reboot

Publicat en

virtualitzacio

Etiquetes

vmware workstar
comments powered by Disqus