Desplegar la configuració de seguretat de java a tots els usuaris d'una màquina

Publicat el 2014-04-17 per David Pascual
 

Amb la versió 1.7u51 de java, oracle va donar un pas endavant en el tema de la seguretat, no permetent per defecte que els applets que no estiguen firmats ni els applets autofirmats s’executen en el nostre navegador. Encara que en l’anterior update de java ja s’advertia que aquest seria el comportament a partir de la pròxima versió i que calia començar a firmar els applets amb certificats reconeguts. Arribat el dia en que es publica aquest update, PEIM!!! una de les aplicacions web que utilitzem a diari, pertanyent a un proveïdor extern al qual paguem manteniment, continua utilitzant un applet autofirmat.

Com que això de fer les coses be no concorda amb l’estil patri, els certificat electrònics son molt cars [ironia, dolça ironia] l’empresa en compte de firmar el seu applet correctament ens imposa:

  • Que baixem el nivell de seguretat d’Alta (per defecte) a Media.
  • Afegir l’url de l’aplicació web a la llista d’excepcions de llocs web.

Publicat en

configuracions

Etiquetes

java jre1.7u51 security
 

Instal·lar les vmware tools en una maquina ubuntu server

Publicat el 2014-04-11 per David Pascual
 

Update 2017-08-17: Afegida la forma standaritzada de instal·lar les vmware tools mitjançant open-vm-tools

Ubuntu 16.04 i posteriors

Instal·lar les vmware tools és tan senzill com instal·lar el paquet open-vm-tools:

sudo apt install open-vm-tools

Si tenim una maquina amb escriptori també cal instal·lar el paquet open-vm-tools-desktop per a que també s’apliquen les millores a l’escriptori (millor rendiment driver pantalla, integracio ratolí/teclat, etc):

sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop

Publicat en

virtualitzacio

Etiquetes

vmware workstar
 

Resetejar activació windows al virtualitzar màquina física

Publicat el 2013-02-27 per David Pascual
 

De vegades he tingut que virtualitzar màquines windows que estan en producció, per a trastejar amb programes que estan instal·lats en la màquina sense repercutir en la màquina en producció per exemple. Però al tractar-se de windows hi ha un problema, al virtualitzar windows detecta que massa coses han canviat en el hardware que suporta la versió de windows i el sistema antipirateria de windows bota demanant que s’active windows en línia, no deixant que s’inicie sessió si es fa l’activació. Açò es quelcom problemàtic ja que es tracta d’un duplicat d’una màquina en producció (destinada a proves) i probablement si s’activa la llicencia de la màquina en producció quede invalidada.

Com a solució, ja que es tracta d’una màquina que sols va a utilitzar-se temporalment per a proves, es pot reiniciar el període d’activació de windows i aixi la màquina passa a demanar que s’ha d’activar windows en 30 dies si no es bloquejarà. Per a fer-ho:

  • Arrancar el windows en Modo a prueba de fallos con simbolo del sistema, ja que en aquest mode ens deixa iniciar sessió i “botar-nos” la protecció de l’activació.
  • Executar el següent comando en la consola:
rundll32.exe syssetup,SetupOobeBnk
  • Reiniciar el sistema.

Al reiniciar el sistema ja podrem entrar, i l’únic que ens apareixerà es un missatge de que la nostra còpia de windows no està activada i pop-up de que tenim 30 dies per activar windows.

Solució trobada via.

Publicat en

virtualitzacio

Etiquetes

vmware P2V windows activació inici sessió
 

Llançar el depurador en python

Publicat el 2013-01-31 per David Pascual
 

Per a posar un breakpoint i llançar el depurador en python simplement amb aquestes dues línies:

import pdb

# Alla on volem posar el break point:

pdb.set_trace()

Fent açò ens apareixerà en la consola en la que hem llançat l’interpret de python una consola per traçar l’execució del programa, veure el contingut de les variables de l’entorn d’execució on hem posat el breakpoint, etc.

Simplement awesome.

Molt util per a debugejar aplicacionetes Flask

Publicat en

python

Etiquetes

python debugger
 

Canviar font de la GUI del thunderbird

Publicat el 2013-01-23 per David Pascual
 

En la carpeta del perfil d’usuari (en OSX /Users/xoner/Library/Thunderbird/Profiles/xxxxxxxxx.default) crear una carpeta que s’anomene chrome i crear en ella un fitxer que s’anomene userChrome.css. Posar el següent codi per a fer thunderbird més mac-frinedly:

* {
	font-size: 14px !important;
	font-family: "Lucida Grande", Arial !important;
}

Se suposa que este truquet també ha de funcionar amb firefox, si es coloca una fixer chrome/userChrome.css en la carpeta del perfil de firefox.

Publicat en

software

Etiquetes

thunderbird gui font
 

Fer els fitxers amb certa extensió executables en windows

Publicat el 2009-11-24 per David Pascual Rocher
 

En el mundillo unix fer un script executable es quelcom tan senzil com donar-li permisos d’execució al fitxer i posar en la primera lina del script el path de l’executable que interpretará l’script. En windows aço no es posible, no obstant es pot associar a cada extensió de fitxer amb quin programá s’ha d’executar per defecte . En aquest exemple farem que el scripts python (*.py) s’executen amb IronPython (implementació de python sobre .net de Microsoft).

Crear clau per a l’extensió d’arxiu

  1. Obrir el editor de registre de windows i sobre la clau HKEY_CLASS_ROOT crear una nova clau amb l’extensió que volem fer executable (en el nostre cas “.py”)
  2. Sobre aquesta nova clau que hem creat, crear nou valor amb aquestos valors:
NombreTipoDatos
ContentTypeREG_SZ text/plain
  1. Sobre aquesta nova clau que hem creat en el valor predeterminat canviar les dades per a que quede de la següent forma:
NombreTipoDatos
(Predeterminado)REG_SZIronPython.File

Crear una clau per al tipus d’arxiu

1.Sobre la clau HKEY_CLASS_ROOT crear una nova clau amb el valor de les dades en el valor predeterminat, valor introduït en el punt anterior (En el nostre cas “IronPython.File”) 2.Sobre la clau creada en el pas anterior crear una sub clau anomenada shell 3.Sobre la clau creada en el pas anterior crear una sub clau anomenada open, editar la clau predeterminada per a que tinga els següents valors:

NombreTipoDatos
(Predeterminado)REG_SZOpen

4.Sobre la clau creada en el pas anterior crear una sub clau anomenada command 5.Editar el valor predeterminat de la clau creada en el pas anterior per a que quede de la següent forma:

NombreTipoDatos
(Predeterminado)REG_SZ“C:\Archivos de programa\IronPython 2.6\ipy.exe” “%1″ %*

Nota!!: C:\Archivos de programa\IronPython 2.6\ipy.exe es la ruta cap a l’executable d’IronPython.

Publicat en

windows

Etiquetes

windows extension executable